ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนพฤษภาคม 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายอับดุลลอฮ จันผงโรงเรียนบ้านปากบาง สพป.สงขลา3
2นางอาริญา วงศ์มาโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สพม.15
3นายภาณุกานต์ แดงนุ้ยโรงเรียนเมืองกระบี่ สพม.13
4นายจรูญ ศรีก่อเกื้อโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ สพป.พัทลุง2
5นางรวิวรรณ เมืองสุวรรณโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม สพม.เขต12
6จ.ส.ท.วรพงศ์ ฉิมกูลโรงเรียนสามชัย สพม.24
7นางสาวรัศมีวรรณ วชิรานุลักษณ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สพม.เขต3
8นางสาวนฤมล ขุนไกรโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา สพม.11
9นางสาวสาริณี คงนุ่นโรงเรียนหัวหิน สพม.10
10นางธิดาเทพ จิตต์ปัทมะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สพม.10
11นางสาวนุสรา พฤฒิพัฒนพงศ์โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ สพป.นราธิวาสเขต2